• Участь у заходах

  11-12 червня 2019 р. м. Київ (Україна)
  МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» став активним учасником розробки концепції та підготовки програми Міжнародної конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», організованої Міністерством освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Спілкою ректорів вищих закладів освіти України, Національним Еразмус+ офісом в Україні, Британською Радою в Україні, Інститутом вищої освіти НАПНУ, Київським національним торговельно-економічним університетом. Силами експертів фонду було підготовлено пленарне засідання №5 «Потенціал внутрішнього забезпечення якості вищої освіти».

  23-24 травня 2019 р. м. Харків (Україна)
  За участі МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди було проведено семінар «Освітні проекти: трансфер інновацій і професійний розвиток». Понад 70 представників вищих закладів освіти Києва, Харкова, Полтави, Сум, Івано-Франківська, Ужгорода, Дніпра, Маріуполя, Миколаєва, Дрогобича, Ніжина представили широкий спектр моделей освітніх проектів, які реалізуються на міжнародному, національному, регіональному, локальному рівнях та поділилися повчальним досвідом досягнень та помилок, яких вони припустились в ході їх втілення. Результатом семінару стали поява ідей нових проектів, встановлення низки партнерств, взаємне залучення до вже діючих в різних частинах України проектів.

  12-13 квітня 2019 р. м. Дніпро (Україна)
  МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» виступив співорганізатором круглого столу «Внутрішні системи забезпечення якості в українських університетах: побудова, функціонування, проблеми розвитку», організованого спільно з Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка». В зазначеному заході взяли участь представники Варшавського, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Сумського державного університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Полтавського університету економіки і торгівлі, Українського католицького університету, Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро). Відбулася плідна дискусія та обмін досвідом з широкого кола питань побудови та розвитку локальних систем управління якістю у вищій школі. Учасники приділили серйозну увагу таким аспектам, як організація оцінювання якості викладання з боку студентів, формування студентоцентрованих моделей навчання, розробка комплексів внутрішньої нормативної документації із забезпечення якості навчання.
  Підсумком заходу стала Спільна заява, яка підтвердила прагнення всіх учасників круглого столу скоординувати свої зусилля на шляху до втілення в українських університетах Європейських стандартів та рекомендацій із забезпечення якості вищої освіти задля розвитку єдиного Європейського простору вищої освіти.

  21-22 березня 2019 р. м. Суми (Україна)
  МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» виступив співорганізатором круглого столу «Впровадження інноваційних проектів в практику української вищої школи: реалії, уроки, проблеми», проведеного спільно з Сумським національним аграрним університетом для представників українських ЗВО – учасників різних фаз польсько-українського проекту «Інноваційний університет і лідерство».
  В рамках зазначеного заходу відбувся виступ Генерального директора Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України О.І.Шарова з проблем стратегії розвитку вітчизняної вищої школи. Жвавий інтерес викликало обговорення перспектив інституціонального оформлення об’єднання учасників проекту «Інноваційний університет і лідерство», а також підведення попередніх підсумків реалізації мікропроектів учасників IV фази згаданого проекту.

  13-14 березня 2019 р. м. Київ (Україна)
  За участі експертів МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» було підготовлено та проведено Стратегічну сесію для членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. На цій сесії президент фонду виступив з доповіддю «Стратегія діяльності Національного агентства забезпечення якості: базові засади, європейські практики, можливі варіанти».

  3 березня 2019р. м. Стамбул (Туреччина)
  Президент МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» взяв участь на сімнадцятому розширеному засіданні Ради Директорів та Генеральній Асамблеї Міжнародного Фонду за стійкий мир та розвиток та виголосив там доповідь «Перспективи наукового та освітнього співробітництва з Україною».

  Грудень 2018 – лютий 2019 р. (Україна)
  Президентом та експертами МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» було проведено серію презентацій проекту нового «Положення про акредитацію освітніх програм» для представників університетів Києва, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей, членів та співробітників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Паралельно з цим було проведено тренінги для активістів Української асоціації студентів – учасників студентського пулу експертів із забезпечення якості, організовані Українською асоціацією студентів та обговорено в ряді аудиторій доповідь «Система зовнішнього забезпечення якості вищої освіти».

  6 грудня 2018 року м.Черкаси (Україна)
  МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» виступив співорганізатором міжнародного семінару «Впровадження вимог щодо академічної доброчесності у навчальний процес коледжів та технікумів». Семінар було проведено спільно з Черкаським державним бізнес-коледжем за сприяння Посольства США в Україні та Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. На семінарі президентом та експертом фонду були представлені доповіді «Світові практики протидії академічній недоброчесності та український контекст», «Масовий відкритий онлайн-курс «Академічна доброчесність: цінності, дії, успішні історії» як новий електронний ресурс для пропаганди академічної доброчесності в українських університетах». Особливу зацікавленість учасників заходу викликала презентація макету навчального посібника Т.Фінікова, А.Артюхова, О.Гужви «Академічна доброчесність на варті якісної освіти: відверта розмова про чесне навчання» для учнів українських коледжів та технікумів.

  Жовтень-листопад 2018 р. м.Київ (Україна)
  Експерти МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» взяли активну участь та провели ряд тренінгів для майбутніх тренерів з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти в рамках спільного заходу проекту «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та проекту «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті», організованого Інститутом вищої освіти НАПН України, Центром досліджень вищої освіти (Чеська Республіка), Благодійним Фондом «Інститут розвитку освіти».

  8 жовтня – 1 грудня 2018 року м.Варшава, Краків (Польща)
  Було проведено тренінговий етап IV фази міжнародного освітнього проекту «Інноваційний університет та лідерство. Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». У фазі взяло участь 50 представників вищих закладів освіти України, які отримали можливість познайомитись з кращими практиками діяльності польських органів управління вищою та середньою освітою на національному та регіональному рівнях, Варшавського та Ягеллонського університетів, різноманітних наукових та громадських організацій, що діють в сфері соціальних комунікацій вищої школи із зовнішнім оточенням та формують мережу взаємовідносин в системі «університет - середня школа - професійний заклад освіти». Програма була реалізована у формі підготовки двох груп академічних лідерів, що мають бажання та здатні впроваджувати сучасні комунікаційні технології в практики української вищої школи, орієнтовані на вивчення та побудову нових моделей стосунків університетів з різноманітними навчальними закладами середньої та професійної освіти.

  15 червня 2018 року, м.Варшава (Польща)
  Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» Т.Фініков виступив з доповіддю «Польсько-українське академічне партнерство» на Міжнародній науковій конференції «THE RISK OF FREEDOM: Liberal Arts at the Autonomous University – Polish Context. American Context», організованій Варшавським університетом за участі Columbia College, Columbia University in the City of New York (США). Конференція була проведена в м.Варшава (Польща) за участі представників університетів США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, України, Росії.

  30-31 травня та 1 червня 2018 року, , м.Київ (Україна)
  в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка була проведена конференція по підсумках третьої фази міжнародного польсько-українського проекту «Інноваційний університет і лідерство». Проект було реалізовано в 2018-2019 роках Міжнародним фондом досліджень освітньої політики, факультетом «Artes Liberales» Варшавського університету та факультетом міжнародних відносин та політичних наук Ягеллонського університету за підтримки Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України, Спілки ректорів вищих навчальних закладів України під патронатом Фундації польських ректорів. В рамках конференції були представленні понад 50 мікро- проектів учасників, які отримали схвальну оцінку організаторів проекту, Міністерства освіти і науки України, представників зацікавлених громадських організацій. Матеріали презентацій будуть розміщенні на сайті фонду, а на їх підставі буде підготовлено збірку статей.

  22 березня 2018 року, м.Дніпро (Україна)
  в рамках XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: ДРАЙВЕРИ УСПІХУ ТА ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ», організованої Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара, було проведено за участі представників міжнародного польсько-українського проекту «Інноваційний університет і лідерство» спеціальну панельну дискусію «Управлінські та технологічні інновації у освітній політиці». В її рамках були представлені та обговорені мікропроекти, підготовлені учасниками згаданого проекту, висловлені рекомендації та побажання по їх розвитку та імплементації. В дискусії взяли участь представники вищих навчальних закладів мм. Києва, Дніпра, Одеси, Харкова, Житомира, Сум, Маріуполя, Кривого Рогу, Запоріжжя, Львова.

  Читати далі »

 • Аналітика

  Представляємо дуже цікаву монографію професора Марека Квієка «Університет в добу змін. Інституції і академічні кадри в умовах зростаючої конкуренції».


  Це видання, підготовлене за участі МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», є результатом багаторічних міжнародних порівняльних досліджень університетських установ в Європі. В центр своєї уваги автор ставить надзвичайно різноманітну за своїми характеристиками, складно структуровану, глибоко стратифіковану академічну спільноту європейських науковців. Книга дає нам актуальний аналіз посткомуністичної трансформації університетів в країнах Центральної Європи, різних моделей управління в сучасній вищій школі, розвитку академічної кар’єри її персоналу, впливу інтернаціоналізації на продуктивність наукових досліджень, ролі різних страт та генерацій у створенні наукового знання. Особливої уваги заслуговує прагнення автора показати специфіку формування та діяльності молодого покоління академічних кадрів, їх проблеми та сподівання.
  Широкий європейський контекст дослідження не став завадою до особливо пильного розгляду польського кейсу. Він є критичним, позбавленим корпоративних упереджень і шаблонів і тому спроможним показати практику наших сусідів в системі загальновизнаних міжнародних координат. Саме це є неоціненною можливістю для нас обмежити поле власних ризиків, уникнути зроблених іншими помилок, використати вже перевірені технології, максимально раціонально інвестувати обмежені ресурси. Нарешті, спеціальна глава книги дає нам уяву про той вплив, який вже справляє на модернізацію польської вищої освіти ухвалений в 2018 році Закон про вищу освіту і науку (Закон 2.0).

  Придбати книгу »


  Анонсуемо вихід книги «Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови», підготовлену зусиллями Міжнародного фонду досліджень освітньої політики в рамках проекту «Простір освітніх ініціатив» Українського католицького університету. В книзі розкрито ґенезу поняття якості вищої освіти та її потрапляння в фокус уваги європейської академічної спільноти, роль методології TQM в побудові систем управління якістю. Велику увагу приділено показу кращих практик гарантування якості, наявних у польській та вітчизняній вищій школі. Проаналізовано реальну ситуацію із забезпеченням якості в національній освітній системі та інструментарій її вдосконалення. Книга містить алгоритм та рекомендації з побудови та розвитку внутрішніх систем забезпечення якості в українських ЗВО. Видання орієнтоване на менеджмент закладів вищої освіти, органи студентського самоврядування, академічну спільноту в цілому.


  Представляємо новий Аналітичний звіт "Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах", підготовлений Міжнародним фондом досліджень освітньої політики, Українським католицьким університетом в рамках проекту «Простір освітніх ініціатив» та за підтримки Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
  Метою цього дослідження є виявлення реального стану справ із запровадженням локальних систем управління/забезпечення якості. Час проведення дослідження — травень-липень 2017 року. Представлені результати подають узагальнені дані самооцінок 124-х українських університетів. Програма та інструментарій опитування були розроблені експертами Міжнародного фонду досліджень освітньої політики на основі синтезу ідей та практик низки подібних досліджень, проведених в країнах Європейського простору вищої освіти та Україні. Окрему частину публікації складають рекомендації з розбудови локальних систем управління якістю в українських університетах.

  Читати »


  Підготовлено та видано колективну монографію "Академічна чесність як основа сталого розвитку університету". Ця ґрунтовна робота присвячена проблемам плагіату та академічній чесності в українському академічному середовищі. Монографія є першою у вітчизняній літературі спробою системно осмислити етичне підґрунтя інституційної трансформації вітчизняних закладів вищої освіти ХХІ сторіччя. Спираючись на досвід США та інших країн, автори доводять необхідність формування серед українських викладачів, студентів, аспірантів та наукових співробітників культури академічної чесності, та потребу її адекватного закріплення в юридичному, економічному та соціальному контексті існування та розвитку сучасних українських університетів.

  Читати »


  Підготовлено збірку статей "ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти".

  Моніторінгове дослідження "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження".
  Аналітичний звіт є продовженням моніторингового дослідження системи вищої освіти України та процесів її трансформації в контексті входження до Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень у 2012-2014 роках. Цей період розділено на два абсолютно різних субперіоди: до лютого 2014 року і після лютого 2014 року, що обумовлено чітким вибором нашою країною курсу на європейську інтеграцію після перемоги Революції гідності.

  Читати звіт »

  Analytical Report »

  Analytical Report'2012 »

 • Події

  Увага! П'ята фаза проекта!

  Оголошуємо конкурс на участь у V фазі проекта «Інноваційний університет і лідерство» - «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету». Етап передбачає підготовку двох груп академічних лідерів, що мають бажання та здатні впроваджувати сучасні інтердисциплінарні, трансдисциплінарні, міжгалузеві освітні та освітньо-наукові програми в практики української вищої школи (7–31 жовтня 2019 р. група I), орієнтовані на вивчення польського досвіду та конструювання стратегічних програм розвитку українських університетів (4-29 листопада 2019р. група J)і передбачає інтенсивне тренінгове навчання в Україні та Польщі та підготовку й реалізацію відповідних індивідуальних мікропроектів.
  Заявки на участь приймаються до 21 липня 2019 року (до 18.00).

  Докладніше »  9-10 грудня 2016 року
  Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, факультет «Artes Liberales» Варшавського університету спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Полтавською міською радою на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 грудня 2016 року провели Міжнародний семінар «Інноваційний університет і лідерство: сучасні виклики, концепти, моделі», участь у якому взяло понад 50 представників провідних вищих навчальних закладів і наукових установ із 20 регіонів України та Польщі.

  Відео »

  Загалом в період з 1 вересня по 10 жовтня 2016 року Міжнародним благодійним Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» спільно з представниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Американських Рад з міжнародної освіти в навчальних закладах міст Суми, Харків, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Вінниця за участі представників понад 50 університетів зазначених областей, а також керівників університетських бібліотек України була проведена серія презентацій та публічних обговорень книги «Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету».  15 вересня 2016 року
  Сюжет у новинах канала телебачення ІНТБ про доброчесність у вищій школі. Тернопіль, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

  Детальніше »


  26 – 29 липня 2016 року
  відбулися стратегічні консультації учасників дослідницького проекту «Посилення реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» за участю дослідників трансформаційних процесів у вищих школах України, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія. Наприкінці вересня має відбутися експертний семінар, на якому буде обговорено найбільш цікаві результати проекту та перспективи подальшого аналітичного дослідження існуючих національних практик. Підсумкова презентація здобутків проекту буде проведена в листопаді 2016 року на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

  Детальніше »


  Березнь 2016 року, м.Київ
  Вища освіта Украхни, №1 за 2016 рік. Чергова рецензія на наш Аналітичний звіт 2014 року.

  Ознайомитися »


  14-15 березня 2016 року, м.Київ
  Фонд взяв участь У семінарі з валідації оцінки доброчесності освітньої системи України, яке здійснюється Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

  Оголошення »


  3 березня 2016 року
  У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пргоходив дводенний науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», організований спільно з Міжнародним фондом досліджень освітньої політики в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг»

  Про семінар »


  25 лютого 2016 року
  Студент – для університету чи університет – для студента? Чим відрізняється загальна картина української освіти від європейської? Ці питання обговорювалися на зустрічі зі студентами Острозької академії 25 лютого професор факультету Artes Liberales Варшавського університету, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» Тарас Фініков.
  Острозька Академія »