• Участь у заходах

  5-6 березня 2020 року
  для керівників ГЕР було проведено другий тренінг у м.Біла Церква на базі Білоцерківського національного аграрного університету.
  Ці заходи, в яких взяли участь практично представники всіх галузевих експертних рад, були проведені, враховуючи значення, якого набуває раціональна організація роботи галузевих експертних рад, що формують точку зору, на яку спирається при прийнятті рішення Національне агентство. Враховуючи цю обставину було розроблено програму проведення спеціалізованого тренінгу для голів та заступників голів всіх галузевих експертних рад. Ця програма передбачала створення методики, яка моделює оцінювальну діяльність окремого експерта, галузевої експертної ради, самого засідання Національного агентства, необхідні аналітичні інструменти, алгоритми статистичної обробки отриманих результатів. Ключову роль в організації тренінгів президент фонду Т.Фініков та член Національного агентства В.Алькема. До участі в тренінгах були запрошені Ю.Рашкевич, члени Національного агентства А.Артюхов, В.Медведєв, голова секретаріату М.Винницький та інші співробітники секретаріату. Активну участь у проведенні цих заходів взяли заступники голови Національного агентства Н.Стукало, Б.Моркляник. По результатах було проведено ряд зустрічей з керівництвом Національного агентства та вироблено заходи із вдосконалення комплексу акредитаційних процедур.

  25-26 лютого 2020 року
  для керівників ГЕР було проведено перший тренінг у м.Рівне на базі Національного університету водного господарства та природокористування.

  Впродовж грудня 2019 - січня 2020 років
  в рамках проекту, що реалізується спільно з БФ "Інститут розвитку освіти", було реалізовано чотири тренінги (мм. Київ, Дніпро, Івано-Франківськ, Черкаси) для гарантів освітніх програм, експертів та членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Ця серія тренінгів була побудувана на аналізі цілком нового та конкретного матеріалу акредитаційних експертиз здійснених за новою моделлю наприкінці 2019 року. Поєднавши різні категорії учасників акредитаційних процедур, ми отримали дуже добру можливість спільно проаналізувати типові недоліки, які містять самозвіти освітніх програм, прорахунки при складанні програм візитів експертних груп в університети, приклади ретельно або неналежно проведених експертних перевірок і підготовлених експертних звітів. Було здійснено оцінювання першого досвіду діяльності галузевих експертних рад, проаналізовано вдалі або невдалі приклади організації їх роботи, залучено до проведення тренінгів тих з голів цих органів, що зуміли оптимальним чином побудувати свою діяльність.

  11-12 червня 2019 р. м. Київ (Україна)
  МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» став активним учасником розробки концепції та підготовки програми Міжнародної конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», організованої Міністерством освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Спілкою ректорів вищих закладів освіти України, Національним Еразмус+ офісом в Україні, Британською Радою в Україні, Інститутом вищої освіти НАПНУ, Київським національним торговельно-економічним університетом. Силами експертів фонду було підготовлено пленарне засідання №5 «Потенціал внутрішнього забезпечення якості вищої освіти».

  23-24 травня 2019 р. м. Харків (Україна)
  За участі МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди було проведено семінар «Освітні проекти: трансфер інновацій і професійний розвиток». Понад 70 представників вищих закладів освіти Києва, Харкова, Полтави, Сум, Івано-Франківська, Ужгорода, Дніпра, Маріуполя, Миколаєва, Дрогобича, Ніжина представили широкий спектр моделей освітніх проектів, які реалізуються на міжнародному, національному, регіональному, локальному рівнях та поділилися повчальним досвідом досягнень та помилок, яких вони припустились в ході їх втілення. Результатом семінару стали поява ідей нових проектів, встановлення низки партнерств, взаємне залучення до вже діючих в різних частинах України проектів.

  12-13 квітня 2019 р. м. Дніпро (Україна)
  МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» виступив співорганізатором круглого столу «Внутрішні системи забезпечення якості в українських університетах: побудова, функціонування, проблеми розвитку», організованого спільно з Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка». В зазначеному заході взяли участь представники Варшавського, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Сумського державного університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Полтавського університету економіки і торгівлі, Українського католицького університету, Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро). Відбулася плідна дискусія та обмін досвідом з широкого кола питань побудови та розвитку локальних систем управління якістю у вищій школі. Учасники приділили серйозну увагу таким аспектам, як організація оцінювання якості викладання з боку студентів, формування студентоцентрованих моделей навчання, розробка комплексів внутрішньої нормативної документації із забезпечення якості навчання.
  Підсумком заходу стала Спільна заява, яка підтвердила прагнення всіх учасників круглого столу скоординувати свої зусилля на шляху до втілення в українських університетах Європейських стандартів та рекомендацій із забезпечення якості вищої освіти задля розвитку єдиного Європейського простору вищої освіти.

  21-22 березня 2019 р. м. Суми (Україна)
  МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» виступив співорганізатором круглого столу «Впровадження інноваційних проектів в практику української вищої школи: реалії, уроки, проблеми», проведеного спільно з Сумським національним аграрним університетом для представників українських ЗВО – учасників різних фаз польсько-українського проекту «Інноваційний університет і лідерство».
  В рамках зазначеного заходу відбувся виступ Генерального директора Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України О.І.Шарова з проблем стратегії розвитку вітчизняної вищої школи. Жвавий інтерес викликало обговорення перспектив інституціонального оформлення об’єднання учасників проекту «Інноваційний університет і лідерство», а також підведення попередніх підсумків реалізації мікропроектів учасників IV фази згаданого проекту.

  13-14 березня 2019 р. м. Київ (Україна)
  За участі експертів МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» було підготовлено та проведено Стратегічну сесію для членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. На цій сесії президент фонду виступив з доповіддю «Стратегія діяльності Національного агентства забезпечення якості: базові засади, європейські практики, можливі варіанти».

  3 березня 2019р. м. Стамбул (Туреччина)
  Президент МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» взяв участь на сімнадцятому розширеному засіданні Ради Директорів та Генеральній Асамблеї Міжнародного Фонду за стійкий мир та розвиток та виголосив там доповідь «Перспективи наукового та освітнього співробітництва з Україною».

  Читати далі »

 • Аналітика

  Підготовлено новий Аналітичний звіт “Розвиток систем внутрішнього забезпечення якості в українських закладах вищої освіти”.


  Представляємо новий Аналітичний звіт "Розвиток систем внутрішнього забезпечення якості в українських закладах вищої освіти", підготовлений Міжнародним фондом досліджень освітньої політики за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Прагнення до формування об’єктивної картини стану справ із запровадженням систем внутрішнього забезпечення якості зумовило проведення Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у листопаді 2019 року загальнонаціонального опитування закладів вищої освіти. В опитуванні взяли участь 183 ЗВО, які представляли заклади всіх основних типів, форм власності та регіонів країни, що дозволяє вважати його результати репрезентативними.
  Новий Аналітичний звіт сформовано з результатів аналіза стану систем внутрішнього забезпечення якості українських закладів вищої освіти та сформульованих методичних рекомендацій для вдосконалення таких систем. В основу аналізу було покладено результати вищезгаданого опитування, а також дослідження «Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах» 2017 року. За підсумками аналізу пропонуються рекомендації, адресовані ЗВО та Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти. Окремий блок рекомендацій присвячений перспективам міжуніверситетської співпраці у сфері забезпечення якості. При цьому автори наголошують, що ефективна діяльність з гарантування якості в українських реаліях повинна ґрунтуватися на засадах синергії процесів та механізмів зовнішнього і внутрішнього забезпечення якості. Успіху цієї діяльності має сприяти й інтенсифікація процесів утворення незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

  Переглянути звіт »


  Презентуємо нове виданна Закон Республіки Польщі “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ І НАУКУ”.


  Видання підготовлене за участі МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та є першим перекладом українською мовою нового польського закону – Закону про вищу освіту і науку, ухваленого у 2018 році. Закон став унікальним нормативно-правовим актом, який консолідує у правовій площині сукупність норм, що регламентують як систему вищої освіти, так і систему наукової діяльності, та створює однакові правила гри для всіх суб’єктів цих систем. Унікальність цього документу полягає і у створенні значною мірою консенсусної моделі його підготовки та ухвалення. Закон відрізняють чітка мова, конденсований зміст, добре структурування, зрозуміла регуляція та правова визначеність дій усіх суб’єктів процесів освітньої та наукової діяльності. В ньому належно окреслено процедуру видання необхідних виконавчих актів та детально регламентовано процес імплементації нормативних положень.
  Це видання буде цікавим для українських студентів, докторантів, науковців, викладачів, керівників закладів вищої освіти та наукових установ, які співпрацюють з польськими академічними партнерами, та дозволить їм глибше розуміти специфіку діяльності польських університетів і наукових установ, зокрема також і засади провадження міжнародної діяльності. Для українських дослідників та експертів з питань вищої освіти і науки україномовний переклад польського закону дасть можливість здійснити корисний порівняльний аналіз багатьох аспектів функціонування української та польської систем вищої освіти і науки. Для українських законодавців та представників органів виконавчої влади це видання може стати ще одним джерелом добрих практик створення та реалізації державної освітньо-наукової політики. У стратегічній перспективі представлена книга стане ще однією цеглиною у побудову міцного та взаємно вигідного польсько-українського академічного співробітництва.


  Представляємо дуже цікаву монографію професора Марека Квієка «Університет в добу змін. Інституції і академічні кадри в умовах зростаючої конкуренції».


  Це видання, підготовлене за участі МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», є результатом багаторічних міжнародних порівняльних досліджень університетських установ в Європі. В центр своєї уваги автор ставить надзвичайно різноманітну за своїми характеристиками, складно структуровану, глибоко стратифіковану академічну спільноту європейських науковців. Книга дає нам актуальний аналіз посткомуністичної трансформації університетів в країнах Центральної Європи, різних моделей управління в сучасній вищій школі, розвитку академічної кар’єри її персоналу, впливу інтернаціоналізації на продуктивність наукових досліджень, ролі різних страт та генерацій у створенні наукового знання. Особливої уваги заслуговує прагнення автора показати специфіку формування та діяльності молодого покоління академічних кадрів, їх проблеми та сподівання.
  Широкий європейський контекст дослідження не став завадою до особливо пильного розгляду польського кейсу. Він є критичним, позбавленим корпоративних упереджень і шаблонів і тому спроможним показати практику наших сусідів в системі загальновизнаних міжнародних координат. Саме це є неоціненною можливістю для нас обмежити поле власних ризиків, уникнути зроблених іншими помилок, використати вже перевірені технології, максимально раціонально інвестувати обмежені ресурси. Нарешті, спеціальна глава книги дає нам уяву про той вплив, який вже справляє на модернізацію польської вищої освіти ухвалений в 2018 році Закон про вищу освіту і науку (Закон 2.0).

  Придбати книгу »


  Анонсуемо вихід книги «Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови», підготовлену зусиллями Міжнародного фонду досліджень освітньої політики в рамках проекту «Простір освітніх ініціатив» Українського католицького університету. В книзі розкрито ґенезу поняття якості вищої освіти та її потрапляння в фокус уваги європейської академічної спільноти, роль методології TQM в побудові систем управління якістю. Велику увагу приділено показу кращих практик гарантування якості, наявних у польській та вітчизняній вищій школі. Проаналізовано реальну ситуацію із забезпеченням якості в національній освітній системі та інструментарій її вдосконалення. Книга містить алгоритм та рекомендації з побудови та розвитку внутрішніх систем забезпечення якості в українських ЗВО. Видання орієнтоване на менеджмент закладів вищої освіти, органи студентського самоврядування, академічну спільноту в цілому.


  Представляємо новий Аналітичний звіт "Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах", підготовлений Міжнародним фондом досліджень освітньої політики, Українським католицьким університетом в рамках проекту «Простір освітніх ініціатив» та за підтримки Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
  Метою цього дослідження є виявлення реального стану справ із запровадженням локальних систем управління/забезпечення якості. Час проведення дослідження — травень-липень 2017 року. Представлені результати подають узагальнені дані самооцінок 124-х українських університетів. Програма та інструментарій опитування були розроблені експертами Міжнародного фонду досліджень освітньої політики на основі синтезу ідей та практик низки подібних досліджень, проведених в країнах Європейського простору вищої освіти та Україні. Окрему частину публікації складають рекомендації з розбудови локальних систем управління якістю в українських університетах.

  Читати »


  Підготовлено та видано колективну монографію "Академічна чесність як основа сталого розвитку університету". Ця ґрунтовна робота присвячена проблемам плагіату та академічній чесності в українському академічному середовищі. Монографія є першою у вітчизняній літературі спробою системно осмислити етичне підґрунтя інституційної трансформації вітчизняних закладів вищої освіти ХХІ сторіччя. Спираючись на досвід США та інших країн, автори доводять необхідність формування серед українських викладачів, студентів, аспірантів та наукових співробітників культури академічної чесності, та потребу її адекватного закріплення в юридичному, економічному та соціальному контексті існування та розвитку сучасних українських університетів.

  Читати »


  Підготовлено збірку статей "ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти".

  Моніторінгове дослідження "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження".
  Аналітичний звіт є продовженням моніторингового дослідження системи вищої освіти України та процесів її трансформації в контексті входження до Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень у 2012-2014 роках. Цей період розділено на два абсолютно різних субперіоди: до лютого 2014 року і після лютого 2014 року, що обумовлено чітким вибором нашою країною курсу на європейську інтеграцію після перемоги Революції гідності.

  Читати звіт »

  Analytical Report »

  Analytical Report'2012 »

 • Події

  Шановні керівники закладів вищої освіти України!

  Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Спілка ректорів вищих навчальних закладів України запрошують представників академічних спільнот ваших ЗВО взяти участь у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя». Проект реалізується з 2014 року.

  Проєкт проходить за підтримки: Міністерства освіти і науки Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань.

  Детальніше »  25 жовтня 2021 року
  Виступ президента Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» Тараса Володимировича Фінікова на міжнродній науково-практичній конференції "РОЗБУДОВА ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ" що проходила у КНУ ім.Шевченка. тема доповіді - "Локальні системи управління якістю: поточна ситуація, перспективи розвитку, рекомендації".

  Детальніше »  Завершилась чергова фаза міжнародного проекту "Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету".
  В період 7-9 липня 2020 р. була проведена підсумкова онлайн-конференція, на якій було представлено та захищено мікропроекти всіх учасників. В конференції взяли участь координатори проекту з польського боку - професор Р.Сухарський (Варшавський університет), професор Б.Шляхта (Ягеллонський університет), з українського боку - професор Т.Фініков (Міжнародний фонд досліджень освітньої політики). Учасників конференції привітав Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України О.Шаров. Для учасників всіх фаз проекту була забезпечена можливість участі у підсумковій конференції та обговоренні результатів реалізації мікропроектів. Щодня середня кількість учасників заходу складала біля 60 осіб.

  Перелік учасників »  9-10 грудня 2016 року
  Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, факультет «Artes Liberales» Варшавського університету спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Полтавською міською радою на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 грудня 2016 року провели Міжнародний семінар «Інноваційний університет і лідерство: сучасні виклики, концепти, моделі», участь у якому взяло понад 50 представників провідних вищих навчальних закладів і наукових установ із 20 регіонів України та Польщі.

  Відео »

  Загалом в період з 1 вересня по 10 жовтня 2016 року Міжнародним благодійним Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» спільно з представниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Американських Рад з міжнародної освіти в навчальних закладах міст Суми, Харків, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Вінниця за участі представників понад 50 університетів зазначених областей, а також керівників університетських бібліотек України була проведена серія презентацій та публічних обговорень книги «Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету».  15 вересня 2016 року
  Сюжет у новинах канала телебачення ІНТБ про доброчесність у вищій школі. Тернопіль, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

  Детальніше »


  26 – 29 липня 2016 року
  відбулися стратегічні консультації учасників дослідницького проекту «Посилення реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» за участю дослідників трансформаційних процесів у вищих школах України, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія. Наприкінці вересня має відбутися експертний семінар, на якому буде обговорено найбільш цікаві результати проекту та перспективи подальшого аналітичного дослідження існуючих національних практик. Підсумкова презентація здобутків проекту буде проведена в листопаді 2016 року на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

  Детальніше »


  Березнь 2016 року, м.Київ
  Вища освіта Украхни, №1 за 2016 рік. Чергова рецензія на наш Аналітичний звіт 2014 року.

  Ознайомитися »


  14-15 березня 2016 року, м.Київ
  Фонд взяв участь У семінарі з валідації оцінки доброчесності освітньої системи України, яке здійснюється Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

  Оголошення »


  3 березня 2016 року
  У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пргоходив дводенний науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», організований спільно з Міжнародним фондом досліджень освітньої політики в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг»

  Про семінар »


  25 лютого 2016 року
  Студент – для університету чи університет – для студента? Чим відрізняється загальна картина української освіти від європейської? Ці питання обговорювалися на зустрічі зі студентами Острозької академії 25 лютого професор факультету Artes Liberales Варшавського університету, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» Тарас Фініков.
  Острозька Академія »