• Участь у заходах

  26 – 28 липня 2016 року  Участь в організаційно-діяльнісній грі «Реформа вищої освіти в світлі Болонського процесу: можливості, перешкоди, контекст» за участі представників Вірменії, Білорусії та України в рамках проекту «Розвиток реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» організованому благодійним фондом «Соціально-культурна інноваційна лабораторія», м.Єреван (Вірменія).

  5 липня 2016 року  Модерування та виступ на семінарі «Обговорення Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій (НРК) в Україні на 2016 – 2020 р.р» організованому Європейським фондом освіти (ETF) та Міністерством освіти і науки України за підтримки Ради Європи, Британської ради, Міністерства соціальної політики України, Федерації роботодавців України, м.Київ (Україна).

  29 червня 2016 року  Виступ та презентація колективної монографії «Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти» у Національному університеті «Львівська політехніка», м.Львів (Україна).

  27 червня 2016 року  Участь у круглому столі «Академічні свободи та соціальні науки» спільного Конгресу Асоціації славістичних, східно-європейських та євразійських досліджень (ASEEES) та Міжнародної асоціації гуманітаріїв (MAG) в Українському католицькому університеті, м.Львів (Україна).

  3 червня 2016 року  Виступ «Чому розвиток вищої освіти в Україні неможливий без впровадження дуальної моделі навчання» на Міжнародній експертній зустрічі «Розвиток дуальних освітніх програм підготовки фахівців у галузі прикладних наук: досвід Німеччини для університетської освіти в Україні» організованій Українською асоціацією маркетингу за підтримки Фонду Фрідріха Еберта в Національному лісотехнічному університеті України, м.Львів (Україна).

  27 травня 2016 року  Виступ «Сучасні моделі співпраці університету та локальної спільноти» на круглому столі «Роль креативного університету в місцевому та регіональному розвитку» в рамках ІІ щорічної науково-практичної конференції Спілки дослідників вищої освіти «Креативна деструкція: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні» в Чернівецькому національному університеті ім.Ю.Федьковича м.Чернівці (Україна).

  27 травня 2016 року  Презентація колективної монографії «Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти» на ІІ щорічній науково-практичній конференції Спілки дослідників вищої освіти «Креативна деструкція: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні» в Чернівецькому національному університеті ім.Ю.Федьковича м.Чернівці (Україна).

  25 травня 2016 року  Виступ «Середовище підтримки чи середовище спротиву освітнім реформам» на експертному семінарі «Реформи вищої освіти в оцінках учасників освітнього процесу» по підсумках соціологічного дослідження, проведеного в грудні 2015 року – січні 2016 року соціологами Харківського національного університету ім.В.Каразіна м.Київ (Україна).

  29 квітня 2016 року  Виступ «Сучасний викладач у пошуку якості: мрії та реалії» на засіданні методичного семінару викладачі Донецького національного університету у м.Вінниці, м.Вінниця (Україна).

  29 квітня 2016 року  Відкрита лекція «Студентоцентрична модель навчання: основні параметри та можливості» перед студентами Донецького національного університету у м.Вінниці, м.Вінниця (Україна).

  27 квітня 2016 року  Участь та виступ з проблем інтернаціоналізації української вищої освіти на Всеукраїнському науково-практичному семінарі, організованому Міністерством освіти і науки України та Українським державним центром міжнародної освіти, м.Київ (Україна).

  26 квітня 2016 року  Участь та виступ з проблем побудови кооперативної моделі співпраці провідних приватних вищих навчальних закладів України на зборах засновників Науково-освітнього консорціуму університетів України в Дніпропетровському університеті ім.А.Нобеля, м.Дніпропетровськ (Україна).

  05 квітня 2016 року  Участь та виступ з проблем академічної доброчесності в ході експертних консультацій з представниками Ради Європи в Українському представництві Ради Європи, м.Київ (Україна).

  30 березня 2016 року  Участь та виступ на круглому столі "Концепція академічної доброчесності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення", організованому спільно Проектом сприяння академічній доброчесності в Україні, що функціонує у співпраці з Міністерством освіти і науки України та за сприяння Посольства США в Україні, та НаУКМА у рамках 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", м.Київ (Україна).

  Читати далі »

 • Аналітика

  Підготовлено та видано колективну монографію "Академічна чесність як основа сталого розвитку університету". Ця ґрунтовна робота присвячена проблемам плагіату та академічній чесності в українському академічному середовищі. Монографія є першою у вітчизняній літературі спробою системно осмислити етичне підґрунтя інституційної трансформації вітчизняних закладів вищої освіти ХХІ сторіччя. Спираючись на досвід США та інших країн, автори доводять необхідність формування серед українських викладачів, студентів, аспірантів та наукових співробітників культури академічної чесності, та потребу її адекватного закріплення в юридичному, економічному та соціальному контексті існування та розвитку сучасних українських університетів.

  Читати »


  Підготовлено збірку статей "ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти".

  Моніторінгове дослідження "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження".
  Аналітичний звіт є продовженням моніторингового дослідження системи вищої освіти України та процесів її трансформації в контексті входження до Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень у 2012-2014 роках. Цей період розділено на два абсолютно різних субперіоди: до лютого 2014 року і після лютого 2014 року, що обумовлено чітким вибором нашою країною курсу на європейську інтеграцію після перемоги Революції гідності.

  Читати звіт »

  Analytical Report »

 • Події

  26 – 29 липня 2016 року
  відбулися стратегічні консультації учасників дослідницького проекту «Посилення реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» за участю дослідників трансформаційних процесів у вищих школах України, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія. Наприкінці вересня має відбутися експертний семінар, на якому буде обговорено найбільш цікаві результати проекту та перспективи подальшого аналітичного дослідження існуючих національних практик. Підсумкова презентація здобутків проекту буде проведена в листопаді 2016 року на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

  Детальніше »


  Березнь 2016 року, м.Київ
  Вища освіта Украхни, №1 за 2016 рік. Чергова рецензія на наш Аналітичний звіт 2014 року.

  Ознайомитися »


  14-15 березня 2016 року, м.Київ
  Фонд взяв участь У семінарі з валідації оцінки доброчесності освітньої системи України, яке здійснюється Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

  Оголошення »


  3 березня 2016 року
  У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пргоходив дводенний науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», організований спільно з Міжнародним фондом досліджень освітньої політики в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг»

  Про семінар »


  25 лютого 2016 року
  Студент – для університету чи університет – для студента? Чим відрізняється загальна картина української освіти від європейської? Ці питання обговорювалися на зустрічі зі студентами Острозької академії 25 лютого професор факультету Artes Liberales Варшавського університету, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» Тарас Фініков.
  Острозька Академія »