Список учасників проекту
«Інноваційний університет і лідерство»Захист мікропроектів 22 квітня 2015 року

LIBERUM ARBITRIUM. Побудова індивідуальних навчальних траєкторій студентів
Сичов Михайло Юрійович.
Національний університет біоресурсів та природокористування України,
доктор сільськогосподарських наук, професор.
Презентація проекту.

Институциональная модель системы обеспечения качества высшего образования в Украине
Потій Олександр Володимирович.
Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна,
доктор технічних наук, професор, заступник головного конструктора приватного акціонерного товариства "Інститут інформаційних технологій".

Красовська Олена Юріївна.
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля,
кандидат економічних наук, доцент, керівник Міжнародної Школи Бізнесу Університету.
Презентація проекту

Державно-громадське управління освітою: досвід Польщі та практика в Україні
Мандзій Любомира Степанівна.
Львівський Національний Університет ім.І.Франка,
Кандидат політичних наук, доцент.

Усатенко Галина Олегівна
Громадська рада при Міністерстві освіти і науки, Віце-президент Фонду «Європа-ХХІ»
Кандидат філологічних наук, доцент.
Презентація проекту.

Побудова ефективної системи внутрішнього забезпечення якості в 3-х університетах
Леус Дарина Володимирівна.
Сумський державний університет,
Кандидат економічних наук, помічник ректора.
Презентація проекту.

Побудова ефективної системи внутрішнього забезпечення якості в 3-х університетах (рівень університетський)
Самойленко Олександр Григорович.
Ніжинський державний університет імені М.Гоголя,
Кандидат історичних наук, доцент, проректор.
Презентація проекту.

Формування механізму внутрішнього забезпечення якості (рівень факультетський)
Тезікова Світлана Володимирівна.
Ніжинський державний університет ім.М.Гоголя,
Кандидат педагогічних наук, декан.
Презентація проекту.

Побудова ефективної системи внутрішнього забезпечення якості в 3-х університетах
Длугопольський Олександр Володимирович.
Тернопільський національний економічний університет,
Доктор економічних наук, доцент.
Презентація проекту.

Розвиток здатності до працевлаштування випускників ВНЗ України
Дурандіна Оксана В'ячеславівна.
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія",
магістр менеджменту,керівник лабораторії планування кар'єри.
Презентація проекту.

Оцінювання освітніх проектів та програм
Ілларіонов Олег Євгенович.
Університет економіка та права "КРОК",
кандидат технічних наук, доцент, заступник директора навчально-наукового Інституту інформаційних технологій.
Презентація проекту.

Міжнародна експертна мережа та міждисциплінарні "Фабрики думок" як технології вдосконалення інноваційної діяльності ВНЗ у розвитку сучасної системи вищої освіти
Лозовицький Олександр Станіславович.
Всеукраїнська громадська наукова організація "Експерти України",
кандидат політичних наук, доцент, директор.
Презентація проекту.

Створення системи моніторингу якості навчальної діяльності університету.
Серебрянська Ірина Миколаївна
Сумський державний університет,
кандидат філологічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу змісту освіти та моніторингу навчального процесу.
Презентація проекту.

Реформування системи ліцензування та акредитації вищої освіти України
Серняк Олег Ігоревич.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
кандидат наук з державного управління, провідний фахівець відділу доуніверситетської підготовки та сертифікаційної освіти.
Презентація проекту.

Національний інформаційний аналітичний центр з міжнародного співробітництва в сфері науки та освіти. Набуття ВНЗ ролі центрів незалежної думки.
Гавриленко Роман Ігоревич.
Київський національний університет ім.Т.Шевченка,
Керівник групи відділу міжнародного співробітництва.
Презентація проекту.

Розвиток неформальної освіти в Україні
Чорний Олексій Леонідович.
Громадська організація "СІМ",
Випускник Одеського державного економічного університету, керівник.
Презентація проекту.

Захист мікропроектів 23 квітня 2015 року

Ідея Artes Liberales та перспективи її реалізації в українському контексті
Ковальчук Наталія.
Український католицький університет,
кандидат історичних наук, заступник декана з міжнародної співпраці гуманітарного факультету.
Презентація проекту. 

Оцінювання якості інтер- та міждисциплінарних навчальних програм в українських та польських ВНЗ
Касян Сергій.
Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара,
кандидат економічних наук, доцент, заступник декана економічного факультету. 
Презентація проекту. 

Внутрішня мобільність студентів ВНЗ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України
Бардіна Тетяна Олегівна.
Полтавська державна аграрна академія,
аспірантка за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами», Голова студентської ради при Міністерстві аграрної політики України. 
Презентація проекту. 

Міждисциплінарний інтерактивний курс з методології науки для докторантів
Покотило Костянтин.
Київський національний університет будівництва і архітектури,
кандидат філософських наук, доцент, заступник декана архітектурного факультету.
Презентація проекту.

Лідерство в професійному розвитку персоналу ВНЗ
Гузар Олена Володимирівна.
Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка,
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін.
Презентація проекту.

Формування посилення культури ефективного врегулювання спорів в ВНЗ
Проценко Діана.
Національний університет “Києво-Могилянська Академія”,
магістр права з відзнакою, координатор Офісу Підтримки Реформ та проекту "Електронний Майдан".
Презентація проекту.

Імператив онлайн освіти в інноваційному університеті
Стукало Наталія Вадимівна.
Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара,
Доктор економічних наук, професор.
Бережна Світлана Вікторівна.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди,
Кандидат історичних наук, професор. 
Презентація проекту. 

Формування компетентності майбутніх фахівців шляхом запровадження індивідуальних навчальних траєкторій студентів.
Стельмах Світлана Степанівна.
Український католицький університет,
кандидат педагогічних наук, доцент.
Презентація проекту.

Вдосконалення систем інформаційного забезпечення навчальної діяльності університету
Кордуба Юрій.
Український католицький університет.
Презентація проекту.

Інформаційно-комунікаційні технології як ефективні інструменти моніторингу та забезпечення якості навчального процесу в університеті
Ходоровський Володимир Михайлович.
Буковинський державний медичний університет,
кандидат медичних наук, доцент керівник сектору моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення навчального відділу.
Презентація проекту.

Незалежна акредитаційна агенція як механізм забезпечення якості і довіри в вищій освіті України
Панич Олена.
Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова,
Кандидат історичних наук, доцент.
Презентація проекту.

Удосконалення системи взаємодій ВНЗ з бізнес-середовищем (на прикладі економічного університету)
Востряков Олександр Володимирович.
Київський економічний університет ім.В. Гетьмана,
Кандидат економічних наук, доцент, декан факультету.
Презентація проекту.

Розвиток здатності до працевлаштування випускників ВНЗ України
Поліщук Тамара Сергіївна.
Вищий навчальний заклад "Університет економіки та прва "КРОК". 
Сизоненко Олена Володимирівна
Чернігівський національний технологічний університет,
Доцент.
Презентація проекту.

Створення та розвиток міжуніверситетських start-up центрів
Дудкін Павло Дмитрович.
Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя,
Кандидат економічних наук, доцент.
Презентація проекту. 

Запровадження в українську вищу освіту практик освітньо-культурного транскордонного співробітництва
Кулібаба Дмитро Вікторович.
Об'єднана діаспора азербайджанців України,
Редактор газети «Слово Азербайджана».
Презентація проекту.

Міждисциплінарне індивідуальне навчання у Львівській Академії мистецтв
Одрехівський Володимир.
Львівська Національна Академія мистецтв,
професор кафедры монументально-декоративной скульптуры ЛГАИ, проректор.
Презентація проекту.

Імплементація європейського  досвіду формування демократичних цінностей
Михида Сергій Павлович.
Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченко,
Доктор філологічних наук, професор. 
Норд Ганна Леонідівна.
Чорноморський державний університет ім.П.Могили,
Кандидат економічних наук, професор. 
Презентація проекту.

 

Захист мікропроектів 24 квітня 2015 року

Удосконалення системи взаємодій ВНЗ з бізнес-середовищем (на прикладі класичного університету)
Шмагіна Вероніка Валеріївна.
Одеський національний університет ім.І.Мечникова,
кандидат економічних наук, доцент.
Презентація проекту.

Создание модели внутренней академической мобильности между классическими университетами в Украине
Махновський Сергій Сергійович.
Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна,
Аспірант соціологічного факультету.
Презентація проекту.

Упровадження міждисциплінарних індивідуальних студій (МІС) у педагогічних вищих навчальних закладах
Сердюк Ігор Олександрович.
Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка,
кандидат історичних наук, доцент.
Кузан (Шуминська) Катерина Юзефівна.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
завідувач Польського культурно-освітнього центру.
Презентація проекту.

Створення інтердисциплінарних бакалаврських програм LA
Зілковська Людмила Михайлівна.
Одеський національний університет ім.І.Мечникова,
кандидат юридичних наук, доцент.
Презентація проекту.

Система та процедури зовнішнього забезпечення якості вищої освіти
Скиба Тетяна Юріївна.
Чорноморський державний університет ім. П.Могили,
кандидат наук з державного управління, помічник ректора.
Презентація проекту.

Університетський центр формування культури міста
Єпіфанова Юлія Сергіївна
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,
Кандидат юридичних наук, доцент
Презентація проекту.

Формування та розвиток академічної кар'єри українських науковців
Дегтярьова Ірина Олександрівна.
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
Кандидат філологічних наук.
Презентація проекту.

Трансфер технологій від науки до виробництва
Артюхов Артем Євгенович.
Сумський державний університет,
Кандидат технічних наук, доцент.
Презентація проекту.

Вдосконалення нормативної бази для ефективної багаторівневої системи грантування наукових досліджень
Халавка Юрій Богданович.
Чернівецький національний університет,
Кандидат хімічних наук.
Презентація проекту.

Впровадження польського досвіду вивчення дисциплін природничого циклу в ВНЗ України
Колісник Алла Вікторівна.
Одеський державний екологічний університет,
кандидат географічних наук, доцент.
Презентація проекту.

Створення науково-освітнього центру морських досліджень з комплексного управління прибережної зони Азово-чорноморського басейну на базі Одеського державного екологічного університету
Монюшко Марина Михайлівна.
Одеський державний екологічний університет,
кандидат географічних наук, доцент.
Презентація проекту.

Формування компетентностей майбутніх фахівців шляхом запровадження індивідуальних навчальних траєкторій студентів.
Мельнікова Роксана.
Харківський національний університет радіоелектроніки,
кандидат технических наук, доцент.
Презентація проекту.

Формування PhD-програм в галузях «соціальні і поведінкові науки» та «бізнес і управління»
Олексів Ігор Богданович.
Національний університет "Львівська політехніка",
Доктор економічних наук, доцент.
Презентація проекту.

Набуття ВНЗ ролі центрів незалежної думки
Молчанова Еллана Юріївна.
Київський національний економічний Університет ім.В.Гетьмана",
Кандидат економічних наук, доцент, заступник декана.
Презентація проекту.

Оптимізація системи документообігу в Міністерстві освіти і науки України
Кабанов Ігор Олександрович.
Міністерство освіти і науки,
МОН України, помічник міністра. 
Презентація проекту.

Події

Шановні керівники закладів вищої освіти України!

Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Спілка ректорів вищих навчальних закладів України запрошують представників академічних спільнот ваших ЗВО взяти участь у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя». Проект реалізується з 2014 року.

Проєкт проходить за підтримки: Міністерства освіти і науки Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань.

Детальніше »25 жовтня 2021 року
Виступ президента Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» Тараса Володимировича Фінікова на міжнродній науково-практичній конференції "РОЗБУДОВА ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ" що проходила у КНУ ім.Шевченка. тема доповіді - "Локальні системи управління якістю: поточна ситуація, перспективи розвитку, рекомендації".

Детальніше »Завершилась чергова фаза міжнародного проекту "Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету".
В період 7-9 липня 2020 р. була проведена підсумкова онлайн-конференція, на якій було представлено та захищено мікропроекти всіх учасників. В конференції взяли участь координатори проекту з польського боку - професор Р.Сухарський (Варшавський університет), професор Б.Шляхта (Ягеллонський університет), з українського боку - професор Т.Фініков (Міжнародний фонд досліджень освітньої політики). Учасників конференції привітав Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України О.Шаров. Для учасників всіх фаз проекту була забезпечена можливість участі у підсумковій конференції та обговоренні результатів реалізації мікропроектів. Щодня середня кількість учасників заходу складала біля 60 осіб.

Перелік учасників »9-10 грудня 2016 року
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, факультет «Artes Liberales» Варшавського університету спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Полтавською міською радою на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 грудня 2016 року провели Міжнародний семінар «Інноваційний університет і лідерство: сучасні виклики, концепти, моделі», участь у якому взяло понад 50 представників провідних вищих навчальних закладів і наукових установ із 20 регіонів України та Польщі.

Відео »

Загалом в період з 1 вересня по 10 жовтня 2016 року Міжнародним благодійним Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» спільно з представниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Американських Рад з міжнародної освіти в навчальних закладах міст Суми, Харків, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Вінниця за участі представників понад 50 університетів зазначених областей, а також керівників університетських бібліотек України була проведена серія презентацій та публічних обговорень книги «Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету».15 вересня 2016 року
Сюжет у новинах канала телебачення ІНТБ про доброчесність у вищій школі. Тернопіль, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Детальніше »


26 – 29 липня 2016 року
відбулися стратегічні консультації учасників дослідницького проекту «Посилення реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» за участю дослідників трансформаційних процесів у вищих школах України, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія. Наприкінці вересня має відбутися експертний семінар, на якому буде обговорено найбільш цікаві результати проекту та перспективи подальшого аналітичного дослідження існуючих національних практик. Підсумкова презентація здобутків проекту буде проведена в листопаді 2016 року на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Детальніше »


Березнь 2016 року, м.Київ
Вища освіта Украхни, №1 за 2016 рік. Чергова рецензія на наш Аналітичний звіт 2014 року.

Ознайомитися »


14-15 березня 2016 року, м.Київ
Фонд взяв участь У семінарі з валідації оцінки доброчесності освітньої системи України, яке здійснюється Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

Оголошення »


3 березня 2016 року
У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пргоходив дводенний науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», організований спільно з Міжнародним фондом досліджень освітньої політики в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг»

Про семінар »


25 лютого 2016 року
Студент – для університету чи університет – для студента? Чим відрізняється загальна картина української освіти від європейської? Ці питання обговорювалися на зустрічі зі студентами Острозької академії 25 лютого професор факультету Artes Liberales Варшавського університету, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» Тарас Фініков.
Острозька Академія »


Аналітика

Моніторінгове дослідження. "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження"

Читати звіт

Analytical Report