«Інноваційний університет та лідерство»

Звіт про результати реалізації мікропроекту

«Система внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ВНЗ» 

Мета проекту – створення ефективної системи внутрішнього забезпечення якості освіти, функціонування якої буде спрямоване на перманентний процес підвищення якості освіти і освітньої діяльності у ВНЗ.

Короткостроковий результат проекту – створення моделі системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності у ТНЕУ.

Довгострокові результати проекту:

-  ефективне функціонування створеної системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності у ТНЕУ;
-  формування рекомендацій для Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти щодо критеріїв оцінки систем внутрішнього забезпечення якості у ВНЗ;
-  цикл публікацій щодо досвіду впровадження системи внутрішнього забезпечення якості освіти у ТНЕУ.

Для досягнення короткострокових цілей проекту вивчено досвід Варшавського університету (жовтень 2014 р.) щодо гарантування внутрішньої якості освіти та освітньої діяльності, прийнято участь в українсько-німецькому форумі «Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики», що відбувався 6-7 березня 2015 р. у КНУ ім. Т.Шевченка, під час роботи якого відбулося ознайомлення із особливостями функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у кількох університетах Німеччини (зокрема, University of Konstanz, University of Cologne, University of Magdeburg), завдяки чому отримано додаткову інформацію для побудови ефективної моделі забезпечення якості освіти у вітчизняних ВНЗ.

На базі ТНЕУ 3 грудня 2014 р. відбулося засідання круглого столу  «Розвиток студентської науки в контексті Євроінтеграційних перетворень», який організували представники Студентського наукового товариства університету та Науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення. 18 березня 2015 р. була проведена науково-практична конференція «Актуальні питання економічної освіти: досвід, потенціал, перспективи», а також засідання 27 березня 2015 р. Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта»спільно із Університетом банківської справи НБУ, Західним науковим центром НАН України та МОН України.

25 березня 2015 р. у ТНЕУ відбувся круглий стіл з питань удосконалення освітньої діяльності, організований лабораторією моніторингу якості освітньої діяльності та колективом факультету обліку і аудиту. Упродовж роботи учасники круглого столу обговорювали результати анкетування студентів ІІІ курсу денної форми навчання факультету обліку і аудиту, проведеного лабораторією моніторингу якості освітньої діяльності.

В результаті проведеної роботи у ТНЕУ створено Комісію із забезпечення якості освіти, затверджено її склад та план діяльності на 2014-2015 н.р., розроблено анкету оцінки професійного рівня професорсько-викладацького колективу університету відповідно до вимог діючого законодавства, проведено перші круглі столи, присвячені реформуванню системи вищої освіти України.

Для досягнення довгострокових цілей проекту засновано громадську організацію «Українсько-Американська асоціація працівників вищої школи» (Ukrainian-American Аssociation of College’s Educators), метою якої є об’єднання українських професіоналів в галузі вищої освіти для обміну досвідом з американськими колегами та можливість інтеграції в міжнародну освітню спільноту. Заплановано проведення міжнародних освітніх тренінг-програм, орієнтованих на підвищення професійного рівня викладачів, метою яких є активізація міжнародного співробітництва у сфері передових освітніх технологій, підвищення мобільності викладачів, науковців ВНЗ. Також заплановано щопіврічне проведення моніторингу якості освітньої діяльності у ТНЕУ з використанням різноманітних методів (самооцінка, анкетування студентів та викладачів, висновки незалежних агенцій, стейкхолдерів тощо).

Події

Шановні керівники закладів вищої освіти України!

Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Спілка ректорів вищих навчальних закладів України запрошують представників академічних спільнот ваших ЗВО взяти участь у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя». Проект реалізується з 2014 року.

Проєкт проходить за підтримки: Міністерства освіти і науки Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань.

Детальніше »25 жовтня 2021 року
Виступ президента Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» Тараса Володимировича Фінікова на міжнродній науково-практичній конференції "РОЗБУДОВА ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ" що проходила у КНУ ім.Шевченка. тема доповіді - "Локальні системи управління якістю: поточна ситуація, перспективи розвитку, рекомендації".

Детальніше »Завершилась чергова фаза міжнародного проекту "Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету".
В період 7-9 липня 2020 р. була проведена підсумкова онлайн-конференція, на якій було представлено та захищено мікропроекти всіх учасників. В конференції взяли участь координатори проекту з польського боку - професор Р.Сухарський (Варшавський університет), професор Б.Шляхта (Ягеллонський університет), з українського боку - професор Т.Фініков (Міжнародний фонд досліджень освітньої політики). Учасників конференції привітав Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України О.Шаров. Для учасників всіх фаз проекту була забезпечена можливість участі у підсумковій конференції та обговоренні результатів реалізації мікропроектів. Щодня середня кількість учасників заходу складала біля 60 осіб.

Перелік учасників »9-10 грудня 2016 року
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, факультет «Artes Liberales» Варшавського університету спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Полтавською міською радою на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 грудня 2016 року провели Міжнародний семінар «Інноваційний університет і лідерство: сучасні виклики, концепти, моделі», участь у якому взяло понад 50 представників провідних вищих навчальних закладів і наукових установ із 20 регіонів України та Польщі.

Відео »

Загалом в період з 1 вересня по 10 жовтня 2016 року Міжнародним благодійним Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» спільно з представниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Американських Рад з міжнародної освіти в навчальних закладах міст Суми, Харків, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Вінниця за участі представників понад 50 університетів зазначених областей, а також керівників університетських бібліотек України була проведена серія презентацій та публічних обговорень книги «Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету».15 вересня 2016 року
Сюжет у новинах канала телебачення ІНТБ про доброчесність у вищій школі. Тернопіль, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Детальніше »


26 – 29 липня 2016 року
відбулися стратегічні консультації учасників дослідницького проекту «Посилення реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» за участю дослідників трансформаційних процесів у вищих школах України, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія. Наприкінці вересня має відбутися експертний семінар, на якому буде обговорено найбільш цікаві результати проекту та перспективи подальшого аналітичного дослідження існуючих національних практик. Підсумкова презентація здобутків проекту буде проведена в листопаді 2016 року на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Детальніше »


Березнь 2016 року, м.Київ
Вища освіта Украхни, №1 за 2016 рік. Чергова рецензія на наш Аналітичний звіт 2014 року.

Ознайомитися »


14-15 березня 2016 року, м.Київ
Фонд взяв участь У семінарі з валідації оцінки доброчесності освітньої системи України, яке здійснюється Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

Оголошення »


3 березня 2016 року
У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пргоходив дводенний науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», організований спільно з Міжнародним фондом досліджень освітньої політики в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг»

Про семінар »


25 лютого 2016 року
Студент – для університету чи університет – для студента? Чим відрізняється загальна картина української освіти від європейської? Ці питання обговорювалися на зустрічі зі студентами Острозької академії 25 лютого професор факультету Artes Liberales Варшавського університету, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» Тарас Фініков.
Острозька Академія »


Аналітика

Моніторінгове дослідження. "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження"

Читати звіт

Analytical Report