Видавничі проекти

Марек Квієк.
Університет і держава: вивчення глобальних трансформацій

Автор книги неспростовно доводить, що сучасний перегляд післявоєнного "суспільного договору" про державний устрійі добробут в Європі супроводжується переосмисленням масштабного "пакту" між університетом і нацією-державою. Новітні трансформації, які вона випробовує, неминуче торкнуться йуніверситету. А це спонукає до широкої публічної дискусії про його місце тамайбутнє. В умовах новогоглобального строю, незважаючи на дуже складні обставини, університети прагнуть зберегти свою провідну роль в суспільстві. Неспростовним є їх значення як рушійної сили економічного зростання і чинників конкурентоспроможності освітніх економік. В той же час це вимагає корінного переформулюванняїх традиційних соціальних ролей. Головними причинами нинішніх перетворень університету є "тиск глобалізації на націю-державу і його послуги, кінець "золотого століття кейнсіанства" тавиникненняосвітніх економік. Тому його вже не можна розглядати виключно в традиційних дисциплінарних контекстах. Автор цієї книги пропонує сучасний погляд на університет і його майбутнє з різних позицій такрізь призму цілого ряду дисциплін (переважно наук про освіту, політичну економію, соціологію, політологію і філософію).

Зміст

Передмова
Подяки
Вступ: університет у глобальну епоху
Частина І. Університет між державою та ринком
1.1.Зміна ролі вищої освіти: вплив ринкових сил на її функції та завдання
1.2.Що нового у нинішніх трансформаціях вищої освіти?
1.3.Глобалізація, конкуренція та громадський нагляд
1.4.Реформування вищої освіти й держави
1.5.Висновки
Частина ІІ. Університет і нація-держава:вплив глобальних чинників
2.1.Нація-держава та новий глобальний порядок
2.2.Нація-держава та модерний університет: історичний пакт двох модерних інституцій
2.3.Глобалізація і нація-держава: три табори
2.3.1. Глобалісти
2.3.2. Скептики
2.3.3. Помірковані
2.4.Глобалізація, державний сектор і вища освіта
2.5.Висновки
Частина ІІІ. Університет і держава добробуту
3.1.Дебати про державу добробуту і вищу освіту
3.2.Чи настав кінець держави добробуту, яку ми знаємо?
3.3.Глобалізація і держава добробуту: загальні питання
3.4.Глобалізація як визначальний чинник усунення держави добробуту
3.5.Поточні трансформації західних держав добробуту: вплив глобалізації чи вплив внутрішніх процесів?
3.6.Висновки
Частина IV. Глобалізація, держава добробуту та майбутнє демократії
4.1. «Постнаціональна констеляція» і кінець післявоєнного компромісу держави добробуту (Юрґен Габермас)
4.2. «Друга модерність» і порушення історичного зв'язку між капіталізмом, державою добробуту й демократією (Ульрих Бек)
4.3. Глобалізація: наслідки для людей і суспільства (Зиґмунт Бауман)
4.4. Висновки
Частина V. Університет і нові європейські політичні стратегії щодо освіти та науки
5.1.На шляху до «Європи знання» - оживлення проекту європейської інтеграції через освіту
5.2.Десять років європейської політики в галузі вищої освіти
5.3.На шляху до переформулювання ролі й завдань модерного університету
5.4.Європейська інтеграція вищої освіти та глобальні тенденції
5.5.Клопоти з Болонським процесом: університет між старими й новими викликами сьогодні
5.6.Університет і знаннєва економіка: формування ідеї нових завдань цього інституту в Європейському Союзі
5.7.На шляху до єдиного Європейського простору наукових до сліджень
5.8.Пристосування і звикання до глибинних змін: поточні дебати 310
5.9.Висновки
Бібліографія
Покажчик
Післямова

Події

Шановні керівники закладів вищої освіти України!

Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Спілка ректорів вищих навчальних закладів України запрошують представників академічних спільнот ваших ЗВО взяти участь у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя». Проект реалізується з 2014 року.

Проєкт проходить за підтримки: Міністерства освіти і науки Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань.

Детальніше »25 жовтня 2021 року
Виступ президента Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» Тараса Володимировича Фінікова на міжнродній науково-практичній конференції "РОЗБУДОВА ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ" що проходила у КНУ ім.Шевченка. тема доповіді - "Локальні системи управління якістю: поточна ситуація, перспективи розвитку, рекомендації".

Детальніше »Завершилась чергова фаза міжнародного проекту "Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету".
В період 7-9 липня 2020 р. була проведена підсумкова онлайн-конференція, на якій було представлено та захищено мікропроекти всіх учасників. В конференції взяли участь координатори проекту з польського боку - професор Р.Сухарський (Варшавський університет), професор Б.Шляхта (Ягеллонський університет), з українського боку - професор Т.Фініков (Міжнародний фонд досліджень освітньої політики). Учасників конференції привітав Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України О.Шаров. Для учасників всіх фаз проекту була забезпечена можливість участі у підсумковій конференції та обговоренні результатів реалізації мікропроектів. Щодня середня кількість учасників заходу складала біля 60 осіб.

Перелік учасників »9-10 грудня 2016 року
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, факультет «Artes Liberales» Варшавського університету спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Полтавською міською радою на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 грудня 2016 року провели Міжнародний семінар «Інноваційний університет і лідерство: сучасні виклики, концепти, моделі», участь у якому взяло понад 50 представників провідних вищих навчальних закладів і наукових установ із 20 регіонів України та Польщі.

Відео »

Загалом в період з 1 вересня по 10 жовтня 2016 року Міжнародним благодійним Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» спільно з представниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Американських Рад з міжнародної освіти в навчальних закладах міст Суми, Харків, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Вінниця за участі представників понад 50 університетів зазначених областей, а також керівників університетських бібліотек України була проведена серія презентацій та публічних обговорень книги «Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету».15 вересня 2016 року
Сюжет у новинах канала телебачення ІНТБ про доброчесність у вищій школі. Тернопіль, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Детальніше »


26 – 29 липня 2016 року
відбулися стратегічні консультації учасників дослідницького проекту «Посилення реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» за участю дослідників трансформаційних процесів у вищих школах України, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія. Наприкінці вересня має відбутися експертний семінар, на якому буде обговорено найбільш цікаві результати проекту та перспективи подальшого аналітичного дослідження існуючих національних практик. Підсумкова презентація здобутків проекту буде проведена в листопаді 2016 року на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Детальніше »


Березнь 2016 року, м.Київ
Вища освіта Украхни, №1 за 2016 рік. Чергова рецензія на наш Аналітичний звіт 2014 року.

Ознайомитися »


14-15 березня 2016 року, м.Київ
Фонд взяв участь У семінарі з валідації оцінки доброчесності освітньої системи України, яке здійснюється Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

Оголошення »


3 березня 2016 року
У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пргоходив дводенний науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», організований спільно з Міжнародним фондом досліджень освітньої політики в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг»

Про семінар »


25 лютого 2016 року
Студент – для університету чи університет – для студента? Чим відрізняється загальна картина української освіти від європейської? Ці питання обговорювалися на зустрічі зі студентами Острозької академії 25 лютого професор факультету Artes Liberales Варшавського університету, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» Тарас Фініков.
Острозька Академія »


Аналітика

Моніторінгове дослідження. "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження"

Читати звіт

Analytical Report