Фініков Тарас Володимирович (Україна)

Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики.

Закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету. Кандидат історичних наук, доцент. 

Викладав у Чернівецькому державному університеті та низці вищих навчальних закладах Києва.

У 1989 – 1993 – заступник генерального директора з наукової роботи навчально-наукової фірми «КРОК» (розробка концепції бізнес-освіти та підвищення кваліфікації керівників і менеджерів підприємств через систему спеціалізованих семінарів, тренінгів і курсів, формування викладачів та бізнес-тренерів, організація серії навчальних семінарів в Україні, Польщі, Німеччині, Чехії, Болгарії). 
1993 – 2003 – перший проректор Інституту економіки та права «КРОК» (розробка програм стратегічного розвитку Інституту, організація державної акредитації його навчальних програм та Інституту в цілому, створення Департаменту міжнародних зв’язків, організація ліцензування ряду спеціальностей). 
2003 – 2009 – Проректор з міжнародних проектів Університету економіки та права „КРОК” (розробка концепції та програми інтеграції університету в європейський і світовий освітній простір; управління міжнародними багато- та двосторонніми освітніми проектами; проведення наукових досліджень у сфері сучасного освітнього менеджменту та навчальних технологій, впровадження їх результатів).
2005 – 2009  – Сенатор Українського католицького університету; Почесний Сенатор Українського католицького університету ( з 2010 року).
2009 – 2010 заступник міністра, Міністерство освіти і науки України (керівництво функціонуванням і розвитком національної системи вищої освіти; розробка стратегії і програмних документів реформування української освітньої сфери; координація гармонізації національної системи освіти з рекомендаціями Європейського простору вищої освіти та наукового дослідження; організація процесу ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів України).
Член Колегії Міністерства освіти та науки України (з березня 2014 року).
Член Акредитаційної Комісії України (з травня 2014 року).
Член робочої групи з координації польсько-українсько-німецької академічної співпраці під егідою Конференції ректорів академічних ВНЗ Польщі (CRASP), Німецької ректорської конференції (HRK), Спілки ректорів ВНЗ України (URHEIU) (з 15 грудня 2014 року).
Член Наглядової Ради Харківського національного університету ім.В.Каразіна (з грудня 2014 року).
Заступник Голови Наглядової Ради Сумського державного університету (з грудня 2014 року).
Голова Організаційного комітеті з скликання Всеукраїнського З’їзду приватних вищих навчальних закладів (з січня 2015 року).
Гостьовий професор Варшавського університету.

Брав участь у реалізації наступних проектів:

 • „Державна експертиза української вищої юридичної освіти” (Міжнародний фонд „Відродження”, Академія педагогічних наук України, 2000)
 • „Технічна підтримка розробки національної освітньої Доктрини” (Міжнародний фонд „Відродження”, UNDP, 2001)
 • „Вища освіта: лідерство для прогресу” (Міжнародний фонд „Відродження”, 2000-2002)
 • Громадське обговорення Проекту Закону „Про вищу освіту” (Міжнародний фонд „Відродження”, грудень 1999 - лютий 2000)
 • Громадська експертиза, системи ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів України (Міжнародний фонд „Відродження”, 2001)
 • Польське законодавство про вищу освіту: досвід та уроки. (Порівняльне дослідження національних систем вищої освіти Польщі та України.) (Центр політичних досліджень Центрально-Європейського університету, Будапешт, 2000-2001)
 • Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні (USAID, CEUME, 1999-2005)
 • "Регіональна університетська мережа" (Міжнародний  фонд „Відродження”, 2002-2004)
 • Випускники Українсько-Нідерландської програми «Подвійний диплом»: професійні кар’єри та соціальна адаптація. (Програма MATРA KAП Посольства Королівства Нідерланди в Україні, 2004-2005)
 • Вища освіта України: забезпечення та контроль якості. Система ліцензування та акредитації. (Програма TEMПУС, 2006-2007)
 • WIPATH (Організація тренінгів та семінарів, консультативних центрів з трансформації вищої освіти в Україні (Програма ТЕМПУС, 2006-2007)
 • "Адміністративний трансферт" (Програма МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди, 2005-2008)
 • Моніторингове дослідження входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження. (Міжнародний  фонд „Відродження”, 2011-2012)
 • «Від університетської автономії та академічної етики до суспільства, вільного від корупції», (Проект за підтримки польського Фонду міжнародного співробітництва в інтересах розвитку "ЗНАТИ ЯК", 2012)
 • Розвиток бази даних та інформаційний супровід моніторингового дослідження «Входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження» (Міжнародний фонд «Відродження», 2012-2013)
 • «Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження» (Проект за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження », 2013-2014)
 • «Інноваційний університет та лідерство» (Проект за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща (за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів РП), Варшавського університету (факультет Artes Liberales ), Міжнародного благодійного Фонду " Міжнародний фонд досліджень освітньої політики" (в рамках Польсько-Українського Академічного Форуму), 2014-2015)

У 1974-1989 рр. проводив дослідження із проблем молодіжного руху, методики викладання у вищих навчальних закладах, технології використання методу аналізу проблемних ситуацій, ділових і рольових ігор, „мозкового штурму”, сучасних інформаційних технологій.
1990-2013 – наукові дослідження й публікація ряду робіт із проблем порівняльного аналізу тенденцій розвитку вищої освіти в Україні, Європі, США, країнах „третього світу”, ролі приватного сектора в розвитку вищої освіти в Україні, ролі недержавних вищих навчальних закладів у становленні інститутів громадянського суспільства, зокрема:

 • До законодавства про вищу освіту Польщі, Росії, України, Чехії. Ситуація та міркування, 2000.
 • Польське законодавство про вищу освіту: досвід та уроки, 2001.
 • Сучасна вища освіта України: ліцензування та акредитація: Аналітичне дослідження, 2003.
 • Ukrainian-Dutch Double Degree Programme Graduates: Professional Careers and Social Adaptation, 2005
 • Павловський К. Трансформації вищої освіти в ХХІ столітті: польський погляд / (наукова редакція перекладу та післямова Т. В. Фініков), 2005.
 • Taras Finikov, Viktor Alkema. Law Training  for Bachelor Economists in Ukraine // Vyuka prava pro economy. Mezinarodni vedecka conference. – Roz pod Radhostem, 2005.
 • Університетська автономія: її друзі та вороги / (наукова редакція перекладу та післямова Т. В. Фініков). – К.: Таксон, 2008. – 180 с.
 • Побудова систем управління якістю вищих навчальних закладів: Посібник для студентів вищих навчальних закладів у двох книгах / Л.М.Віткін, С.М.Лаптєв, Т.В.Фініков, С.М.Піддубна. – К.:Таксон , 2009.
 • Входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослід.: аналіт. звіт / Міжнарод.благод.Фонд "Міжнарод. Фонд досліджень. освіт. політики", кер. авт. кол. Т.В.Фініков. – К.: Таксон, 2012.

Події

Шановні керівники закладів вищої освіти України!

Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Спілка ректорів вищих навчальних закладів України запрошують представників академічних спільнот ваших ЗВО взяти участь у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя». Проект реалізується з 2014 року.

Проєкт проходить за підтримки: Міністерства освіти і науки Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань.

Детальніше »25 жовтня 2021 року
Виступ президента Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» Тараса Володимировича Фінікова на міжнродній науково-практичній конференції "РОЗБУДОВА ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ" що проходила у КНУ ім.Шевченка. тема доповіді - "Локальні системи управління якістю: поточна ситуація, перспективи розвитку, рекомендації".

Детальніше »Завершилась чергова фаза міжнародного проекту "Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету".
В період 7-9 липня 2020 р. була проведена підсумкова онлайн-конференція, на якій було представлено та захищено мікропроекти всіх учасників. В конференції взяли участь координатори проекту з польського боку - професор Р.Сухарський (Варшавський університет), професор Б.Шляхта (Ягеллонський університет), з українського боку - професор Т.Фініков (Міжнародний фонд досліджень освітньої політики). Учасників конференції привітав Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України О.Шаров. Для учасників всіх фаз проекту була забезпечена можливість участі у підсумковій конференції та обговоренні результатів реалізації мікропроектів. Щодня середня кількість учасників заходу складала біля 60 осіб.

Перелік учасників »9-10 грудня 2016 року
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, факультет «Artes Liberales» Варшавського університету спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Полтавською міською радою на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 грудня 2016 року провели Міжнародний семінар «Інноваційний університет і лідерство: сучасні виклики, концепти, моделі», участь у якому взяло понад 50 представників провідних вищих навчальних закладів і наукових установ із 20 регіонів України та Польщі.

Відео »

Загалом в період з 1 вересня по 10 жовтня 2016 року Міжнародним благодійним Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» спільно з представниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Американських Рад з міжнародної освіти в навчальних закладах міст Суми, Харків, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Вінниця за участі представників понад 50 університетів зазначених областей, а також керівників університетських бібліотек України була проведена серія презентацій та публічних обговорень книги «Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету».15 вересня 2016 року
Сюжет у новинах канала телебачення ІНТБ про доброчесність у вищій школі. Тернопіль, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Детальніше »


26 – 29 липня 2016 року
відбулися стратегічні консультації учасників дослідницького проекту «Посилення реформ вищої освіти в країнах Східного партнерства» за участю дослідників трансформаційних процесів у вищих школах України, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія. Наприкінці вересня має відбутися експертний семінар, на якому буде обговорено найбільш цікаві результати проекту та перспективи подальшого аналітичного дослідження існуючих національних практик. Підсумкова презентація здобутків проекту буде проведена в листопаді 2016 року на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Детальніше »


Березнь 2016 року, м.Київ
Вища освіта Украхни, №1 за 2016 рік. Чергова рецензія на наш Аналітичний звіт 2014 року.

Ознайомитися »


14-15 березня 2016 року, м.Київ
Фонд взяв участь У семінарі з валідації оцінки доброчесності освітньої системи України, яке здійснюється Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

Оголошення »


3 березня 2016 року
У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пргоходив дводенний науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», організований спільно з Міжнародним фондом досліджень освітньої політики в рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг»

Про семінар »


25 лютого 2016 року
Студент – для університету чи університет – для студента? Чим відрізняється загальна картина української освіти від європейської? Ці питання обговорювалися на зустрічі зі студентами Острозької академії 25 лютого професор факультету Artes Liberales Варшавського університету, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» Тарас Фініков.
Острозька Академія »


Аналітика

Моніторінгове дослідження. "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження"

Читати звіт

Analytical Report